ENG | |
mobile+852 9580 1150

謝卓華醫生

外科專科醫生

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 香港外科醫學院院士
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
  • 澳洲皇家外科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(外科)
  • 香港大學外科名譽臨床副教授
  • 香港中文大學外科名譽臨床副教授
傳媒及專題演講